Atgal

Naujienos

UAB „Pralo“ gavo ES paramą

ES2015 birželio 30 d.

UAB „Pralo“ įgyvendino projektą „Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (INOMEAT)” iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą Nr. 1 „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT”. Projekto uždavinys: padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

Projektas įgyvendintas pagal 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-1.3-ŪM-02-K-04-039 Europos sąjungos paramai gauti projektui „Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (InoMeat)”. Projekto metu buvo vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, skirtos išanalizuoti technologinius neapibrėžtumus, kylančius adaptyvios vartotojo sąsajos optimizavime, ERP sistemos prototipo universalios integracijos su pramoniniais įrenginiais kūrime, tiriant galimybes sukurti tiesioginio duomenų apsikeitimo tarp sistemų realiu laiku funkcionalumą bei analizuojant ir vertinant galimybes, mėsos pramonės sektoriuje diegti sprendimus, leidžiančius vykdyti įrengimų ir programinės įrangos kontrolę judesių (Kinect modulis) ir balso (Balso atpažinimo modulis) pagalba. Įvertinus, mokslinių tyrimu metu, gautus rezultatus buvo sukurti mėsos pramonės procesams valdyti skirto prototipo architektūriniai modeliai ir duomenų struktūros. Pasitelkiant kvalifikuotų UAB „Pralo“ programuotojų bei tyrėjų patirtį, buvo sukurtas sistemos prototipas, naudojantis inovatyvius ir architektūriškai pažangesnius sprendimus.

Kitos naujienos

IT akademija pramonei ir logistikai renginys Vilniuje 2017 04 27

Balandžio 27 dieną įvyko IT akademija pramonei ir logistikai skirtas reginys „Žingsnis, kuris veda į verslo valdymo sėkmę“. Seminaro metu…

Plačiau

Įmonėje startavo dirbtuvės programuotojams – PraloLab

Jau kelios savaitės UAB Pralo programuotojų komanda susibūrė į PraloLab‘ą. Nors komanda ir nėra labai didelė, tačiau jų užmojai yra…

Plačiau