Atgal

Naujienos

UAB „Pralo“ gavo ES paramą

ES2015 birželio 30 d.

UAB „Pralo“ įgyvendino projektą „Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (INOMEAT)” iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą Nr. 1 „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT”. Projekto uždavinys: padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

Projektas įgyvendintas pagal 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-1.3-ŪM-02-K-04-039 Europos sąjungos paramai gauti projektui „Adaptyvios vartotojo sąsajos ir universalios sąsajos su pramoniniais įrenginiais bei duomenų apsikeitimo realiu laiku sistemos, kuri skirta mėsos pramonės procesams valdyti, prototipo sukūrimas (InoMeat)”. Projekto metu buvo vykdomos mokslinių tyrimų veiklos, skirtos išanalizuoti technologinius neapibrėžtumus, kylančius adaptyvios vartotojo sąsajos optimizavime, ERP sistemos prototipo universalios integracijos su pramoniniais įrenginiais kūrime, tiriant galimybes sukurti tiesioginio duomenų apsikeitimo tarp sistemų realiu laiku funkcionalumą bei analizuojant ir vertinant galimybes, mėsos pramonės sektoriuje diegti sprendimus, leidžiančius vykdyti įrengimų ir programinės įrangos kontrolę judesių (Kinect modulis) ir balso (Balso atpažinimo modulis) pagalba. Įvertinus, mokslinių tyrimu metu, gautus rezultatus buvo sukurti mėsos pramonės procesams valdyti skirto prototipo architektūriniai modeliai ir duomenų struktūros. Pasitelkiant kvalifikuotų UAB „Pralo“ programuotojų bei tyrėjų patirtį, buvo sukurtas sistemos prototipas, naudojantis inovatyvius ir architektūriškai pažangesnius sprendimus.

Kitos naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su QAD partneriu Vokietijoje

2017 spalio mėnesį Pralo pasirašė bendradarbiavimo sutartį su kompanija Kontext E, QAD partneriu Vokietijoje. Įsigaliojus šiai sutarčiai ir pradėjus teikti…

Plačiau

Naujas Pralo klientas Izraelyje

Spalio mėnesį pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Izraelio kompanija Industrial Techno-Logic Solutions Ltd. (ITS). Įsigaliojus šiai sutarčiai, ir gavus kompanijos…

Plačiau