logo

 

 

CEBOS tai kokybės valdymo procesus automatizuojantis sprendimas, apimantis platų spektrą funkcijų nuo produkcijos kokybės kontrolės, matavimo prietaisų priežiūros, neatitikčių ir dokumentų valdymo iki vidinių ir išorinių auditų, mokymų, rizikų, tiekėjų valdymo, pažangaus produktų kokybės planavimo. Gerąja praktika paremti kokybės valdymo procesai gali būti konfigūruojami pagal kiekvienos įmonės verslo modelį, tokiu būdu užtikrinant, kad bus įvykdyti ne tik ISO, TS, FDA, AS, OHSAS, cGxP ir kitų tarptautinių standartų, bet ir specifiniai įmonės klientų reikalavimai.

 

Iššūkiai, su kuriais susiduria įmonės:

imoniu sprendimai


CEBOS struktūra

 

cebos struktura

 

Dokumentų kontrolė

Bendra dokumentų bazė, konfigūruojami dokumentų valdymo procesai ir grupavimo kriterijai, pareigybių nustatymas, dokumentų apsauga, automatizuotos dokumentų peržiūros ir pakeitimų atsekamumas. Dokumentų revizijų kontrolė, patogi dokumentų paieška pagal raktažodžius arba kriterijus, „popierinių“ įmonės dokumentų versijų valdymas, vartotojų informavimas apie pasikeitusias revizijas, senos revizijos dokumentų surinkimo užtikrinimas.

Korekciniai/prevenciniai veiksmai (CAPA) ir neatitikčių valdymas (NCR)

Pilnai automatizuoti korekcinių/prevencinių veiksmų, neatitikčių valdymo ir kitų problemų sprendimo procesai, galimybė taikyti 8D, 5kodėl ir kt. problemų sprendimų metodikas, užduočių priskyrimas darbuotojams, priminimai. Tiekėjo sąsajos pagalba galima išplėsti problemų sprendimo procesus, sistemoje priskiriant užduotis tiekėjams ir kontroliuojant jų statusą, fiksuojami neatitikčių kaštai, vartotojų konfigūruojamos ataskaitos.

Auditai

Automatizuotas procesas leidžia ženkliai sutrumpinti audito laiką ir vykdyti jį pagal grafiką, atsakingi darbuotojai informuojami apie veiksmus, kuriuos turi atlikti kiekviename etape, gali matyti rezultatus. Sistemos pagalba galima vykdyti vidinių įmonės procesų, gaminių, finansinius, saugos, tiekėjų ar bet kurios kitos rūšies auditus. Yra integracija su kitomis kokybės sistemoms valdymo funkcijomis, leidžia kurti, kopijuoti ir saugoti auditų šablonus, generuojamos ataskaitos ir pateikiamos grafine arba skaitine forma.

Patikros ir statistinė proceso kontrolė

Užtikrina, kad patikros duomenų surinkimas vyksta remiantis naujausios revizijos kontrolės planu; mažinama klaidų tikimybė; užtikrinama, kad duomenims išėjus už tolerancijos ribų, informacija pasieks atsakingus asmenis ir bus imtasi korekcinių/prevencinių veiksmų; kontrolės duomenų rinkimas pagal iš anksto nustatytus gaminio atributus.

Rizikų valdymai

Centralizuotos sistemos pagalba, sumažina rizikų valdymo trukmę ir kaštus, užtikrina resursų paskirstymo efektyvumą, padengia ISO 14001, ISO 14971 ir ISO 9001:2015 standartų reikalavimus. Integruota su dokumentų valdymo moduliu, kurio pagalba suteikiama prieiga prie susijusių dokumentų ir procedūrų.

Mokymų valdymas

Automatizuotas personalo mokymų proceso valdymas, su mokymais susijusios informacijos valdymas ir priežiūra, automatiškas mokymų inicijavimas, periodiškumo nustatymas, mokymų rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas. Apklausų generavimas, įgūdžių sąrašai darbuotojų karjeros perspektyvoms planuoti, galimybė saugoti ir stebėti su darbuotojais susijusius duomenis (patirtis, pasiekimai, gimtadieniai).

Matavimo prietaisų priežiūra

Paprastai ir greitai įvedama, bei analizuojama informacija apie naudojamus matavimo prietaisus, patikrų grafikus ir jų rezultatus, pasikartojančius gedimus ir kt. Fiksuojami visi su matavimo prietaisu susiję kaštai; užtikrinama, kad aptarnavimą atlieka kvalifikuoti darbuotojai; rezultatai pateikiami grafinėse arba skaitinėse ataskaitose.

Pažangus produktų kokybės planavimas (APQP)

Pasirenkamos ir automatizuotai valdomos pažangaus produktų kokybės planavimo metodikos: proceso žemėlapiai, kontrolės planai, gaminio specifikacijų valdymas, instrukcijos ir patikros lapai, gedimo priežasties ir pasekmių analizė (FMEA), gaminamo produkto patvirtinimo procesas (PPAP). Užtikrinamas pilnas kliento reikalavimų ir sistemos standartų atitikimas, ženkliai padidinamas dokumentacijos kūrimo ir valdymo efektyvumas, didinamas klientų pasitenkinimas ir pelningumas.

Tiekėjų valdymas

Neatitiktys ir korekciniai veiksmai susieti su tiekiamais produktais patogiai analizei; tiekėjų veiklos rezultatų ir kokybės sistemos vertinimas; integracija su moduliu leidžia peržiūrėti su produktais ar tiekėjais susijusią dokumentaciją ir brėžinius; realiu laiku galima stebėti tiekėjų pagrindinius veiklos rodiklius ir defektus turinčių gaminių kiekį; tiekėjų rezultatų palyginimas.